کفتار 
ما هشت هنرمند، پژوهشگر و کیوریتور هستیم که در تابستان ۹۹ حول دغدغه‌های مشترکی در زمینه فضای هنر ایران گردهم‌ آمدیم. ما باهم فکر می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم، می‌نویسیم و تمرین بهتر گوش دادن می‌کنیم. هدف ما هم‌صدایی و مهرورزی بیشتر بین هنرمندان از زمینه‌ها، پیشینه‌ها و جغرافیاهای مختلف در مقابل فضای قدرت‌سالار، مردسالار و سرمایه‌سالار دنیای هنر است. ما همچنین به دنبال ایجاد همدلی و همفکری بین هنرمندان هستیم  تا فارغ از جنسیت، شبکه‌ی روابط، جغرافیا و وضعیت اقتصادی بتوانیم همفکری کنیم و رابطه‌ای همراه با درک متقابل بین هنرمندان و نهادهای هنری برقرار کنیم. به این منظور «کفتار» ساختارهای ناسالم قدرت را بدون لکنت و به وضوح زیر سوال می‌برد. تجربه‌های گروهی و مطالعات ما تلاشیست برای یافتن الگوهای همکاری گروهی که از طریق آن بتوانیم با کمک هم، قدم به قدم و به دور از هیاهوی سرعت اخبار داغ روز، به تولید فکر و ایده بپردازیم و تغییراتی پایدار در محیط اطرافمان و نحوه اندیشیدن‌مان ایجاد کنیم
گروه «کفتار» هشت عضو اصلی دارد که هریک فعالیت هنری، پژوهشی یا کیوریتوری مستقلی دارند: ستاره ارشلو، الهام رحمتی، لیلا سیدزاده، تارا فاتحی، شیرین فهیمی، هاجر مرادی، گلرخ نفیسی، هلیا همدانی

نوشته‌هایی که در این وبسایت هستند یادداشت‌هاییست که با همفکری گروهی حول دغدغه‌های مشترک ما نوشته شده‌اند. اینها یادداشت‌هاییست در شروع فکر کردن ما به هر موضوع و امیدواریم با گذر زمان این یادداشت‌ها به نوشته‌هایی پربارتر و کامل‌تر تبدیل شوند. 
Back to Top