هنرمندان برای هنرمندان 
هنرمندان برای هنرمندان یا به صورت اختصاری آفا، نام بستری برای تبادل ایده‌های هنری است که توسط هنرمندان، محققان و کیوریتورهایی از شهرهای گوناگونی در دنیا اداره می‌شود و با برگزاری نشست‌های چند روزه میان هنرمندان سرشناس بین‌المللی و هنرمندانی در ابتدای مسیر، حول دغدغه‌های گوناگون تامل می کند و فضایی تازه برای اندیشیدن جمعی فراهم می‌کنند

سه اصل کلیدی که در وب‌سایتشان به آن اشاره شده از این قرارند

هنرمندان برای هنرمندان
تبادل ایده بین هنرمندان
و مهرورزی بنیادین

 آفا گروه هنرمندان سرشناس بین‌المللی را در ارتباطی مستقیم با هنرمندانی از سوابق و پیشینه‌های متفاوت و گوناگون که در ابتدا یا میانه مسیر حرفه‌ای خود هستند قرار می‌دهد تا با  این رویارویی‌ «فضایی نو» برای پیشرفت حرفه‌ای هنرمندان فراهم کنند

کمک‌هزینه‌های کوچکِ نظیر به نظیر-تعاونی
حمایت مالی از هنرمندان به شیوه تعاونی و نظیر به نظیر یکی از ‌وجوه مهم و بنیادین کار ‌آفا است. این مدل نمودی از همبستگی است که هم جنبه آموزشی دارد و هم مدل اقتصاد کوچکی بین هنرمندان به دور از معامله‌های مرسوم در عالم هنر را شکل می‌دهد. در مدل تعاونی‌ای که آفا برای حمایت مالی هنرمندان از هنرمندان درست کرده  هر هنرمند ( یا گروه) ۵۰ دلار در ابتدا پرداخت می کند. در انتهای ورکشاپ کل مبلغ جمع شده در هر گروه که در مجموع ۲۵۰ دلار است به انتخاب خود شرکت کننده ها به یکی از پروژه ها اهدا می‌شود


هنرمندان برای هنرمندان: فروپاشی نهادها
در مجموعه نشست هایی که در سپتامبر گذشته در طول یک هفته، به میزبانی آفا و هر جلسه به هدایت یک هنرمند یا گروه برگزار شد، چند نفر از اعضای گروه کفتار شرکت کردند. در این دوره ی آموزشی، با موضوع «فروپاشی نهادها»، شانزده هنرمند  شرکت کردند که بر اساس شباهت پروژه‌هایشان  به چهار گروه تقسیم شدند. هر گروه، نشست طولانی‌تری با یکی از سخنران ها داشتند و در آن پروژه ی خود را برای بقیه ی چهار گروه حاضر، گردانندگان آفا و سخنران معرفی می کردند. انگیزه ی این معرفی ، آشنایی با کارهای مشابه، شنیدن نظرات و جلب حمایت دیگر هنرمندان حاضر در جلسات بود

سخنران های مجموعه ی «فروپاشی نهادها» همه در فعالیت‌های هنری‌شان بر رابطه ی نهادهای هنری با جامعه، شهروندان و هنرمندان متمرکز بودند. مثلا نیتاشا امین و امین حسین در یکی از پروژه هایشان و در همکاری با گروه های مختلفی از هنرمندان و فعالان حقوق کارگران به مساله ی استعمار کارگران در پروژه های ساختمانی موزه های بزرگی مثل گوگنهایم در جزیره ی سعادت در امارات پرداخته اند. یا ژان ون هیس‌وایک پروژه ای را که با همکاری موزه ی فیلادلفیا برای تسهیل و تصحیح رابطه ی این موزه با مردم محلی انجام داده بود برای شرکت کنندگان شرح داد یکی از اهداف مهم این پروژه امکان دسترسی بخشی از مردم شهر فیلادلفیا به  امکانات و سرمایه‌های فرهنگی موزه بوده که در اصل باید در معرض عموم باشد اما بخش بزرگی از مردم از این دسترسی محرومند. این سخنران‌ها ضمن معرفی آثارشان از تجربه‌ی کار کردن با موسسات، نقدها و توافق‌ها و شکست‌هایشان در ارتقاء این نهاد های فرهنگی گفتند
دیگر شرکت کنندگان هم هنرمندانی با سوابق و رویکردهای متفاوتی در هنر بودند که در این تبادل نظر و همراهی به دنبال همدلی و همفکری در رابطه با پروژه هنری اکنونشان بودند. به دلیل وجود نداشتن نهاد واسط مالی و کمرنگ بودنِ  نقش برگزار کنندگان، این گردهمایی ها در نهایت به جمعی صمیمانه و بدون سلسله مراتب تبدیل شد و اعضای گروه تا امروز با هم در ارتباط باقی‌ مانده‌اند
Back to Top