کفتار اما در شب و در تنهایی ساعت‌های طولانی قدم می‌زند، به تاریکی مطلق پیش از طلوع خیره می‌شود، زمین را از گنداب لاشه‌ها پاک می‌کند، نزدیک شهرها که می‌شود با صدای موسیقی و طرب می‌خندد، از کنار بی‌نهایت دسته‌بندی‌ها، رده بندی‌ها و امتیازاتی که آدم‌ها پخش می‌کنند می‌گذرد، تکاپو و رقابت جانوران دیگر بر سر شکاری تازه، قلمروی بیشتر و مصرف مداوم هرآنچه نو و تازه‌ست را نادیده می‌گیرد و از همه‌ی این‌ها پرسش می‌کند

محیط‌بانان از کفتار به عنوان محافظ طبیعت و پاکبان یاد می‌کنند. قدرت هاضمه‌ی قوی، آرواره‌ی محکم و اسید معده‌ای که میکروب‌ها و آلودگی‌ها را هضم می‌کند باعث شده که کفتار طبیعت را از لاشه‌هایی که در آن رها شده‌اند پاکیزه کند. 
کفتار شیفته‌ی موسیقی است. در متون کهن بارها به علاقه‌ی کفتار به موسیقی اشاره شده‌ست.
کفتار قهقهه می‌زند. صدای خنده‌ی کفتار شیوه‌ی شناسایی یارانش در تاریکی‌ست.
اما چرا کفتار موجود مخوفی برای آدمیزاد است؟ خرافات شکل‌گرفته هول این حیوان که به مراتب کمتر از گرگ و شیر و دیگر حیوانات وحشی گوشت‌خوار به دیگر موجودات زنده آسیب می‌زند، از کجا می‌آید؟

صفحات دیگر

Back to Top